UCHWAŁA NR XL/244/17 RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ z dnia 28 kwietnia 2017 r

w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji - Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Gminnego Centrum Kultury Promocji Turystyki w Radziechowach - Wieprzu

UCHWAŁA NR XXXVIII/236/13 RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ z dnia 28 listopada 2013 r.
w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Puhlicznej Radziechowy - Wieprz

KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca ochrony danych osobowych w Gminnej Bibliotece Publicznej Radziechowy-Wieprz